Személyes Szolgálatod

Just another WordPress.com site

A Diagram

|english|hungarian|macedonian|romanian|slovak|

A „Személyes szolgálatom” anyag PDF változatát ide kattintva tudod letölteni!

Mit Mondjuk?

Mit írunk és rajzoljunk?

00000000000000000000000000000000000000000000000

Kezdetben nem volt más, csak Isten. A papír tetejére, középre írd fel: „Isten”!
Isten teremtette az embert. Úgy teremtette, hogy legyen teste és lelke. Rajzolj egy kört a bal felső részre, írd mellé, hogy „test”! Majd azon belül egy kisebb kört, ami mellé írd, hogy „lélek”!
Isten szerette az embert, és tökéletes volt a kapcsolat közöttük. Az Istent és embert ábrázoló két kört kösd össze egy egyenessel, mindkét végére rajzolj egy-egy nyilat!
Isten ma is szeret minket, és csodálatos terve van az életünkkel. A Biblia azt mondja, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3:16) egy másik helyen Jézus mondja, hogy „én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.”  (Jn 10:10) Húzz egy hosszú nyilat balról jobbra a lap tetején! (Ez azt szimbolizálja, hogy a tökéletes kapcsolat örökké tarthatott volna.)
Vajon miért van az, hogy a legtöbb ember nem tapasztalja ezt a bizonyos „bőséges életet”? Nos, azért, mert… Mindnyájan bűnösök vagyunk, és a bűnünk elválasztott minket Istentől. Rajzolj egy „X”-et az Istent és embert összekötő vonalra! (Ez azt jelenti, hogy megszűnt a kapcsolat.)
A Biblia azt mondja, hogy az emberek „mindnyájan vétkeztek, és híjával vannak Isten dicsőségének.” (Róm 3:23) Húzz egy nyilat a papír bal oldalán függőlegesen lefelé, és írd mellé, hogy „bűn”!
ill. „A bűn zsoldja a halál.” (Róm 6:23) Rajzolj újabb koncentrikus köröket a bal alsó részre a „bűn” nyíl alá, és a „lélek kört” satírozd be annak ábrázolásaként, hogy a lélek meghalt!
Ezen a „pályán” vagyunk jelenleg, el vagyunk szakadva Istentől. Isten szent, az ember pedig bűnös, és nagy szakadék választ el minket Tőle. Rajzolj egy nyilat a papír alján balról jobbra!
Ezek a nyilak azt mutatják, hogy folyamatosan próbálkozunk azzal, hogy elérjük Istent és a teljes életet – mindezt saját erőnkből, pl. erkölcsös élettel, filozófiával vagy vallással tesszük. Ez azonban sosem fog sikerülni! Rajzolj három nyilat lentről felfelé, egyik se érje el a fenti vízszintes vonalat!
Egyetlen módja van annak, hogy helyreálljon a kapcsolatunk Istennel, és újra tapasztalhassuk a szeretetét és az életünkre vonatkozó tervét. Ez nem más, mint maga Jézus. Ő azt mondta, hogy „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14:6) Más szóval „Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” (Róm 5:8) Rajzolj egy keresztet a lap közepére, összekötve a két vízszintes nyilat!
Emlékszel? „A bűn zsoldja a halál.” Tehát, mivel Isten szeret minket, elküldte a Fiát, Jézust, hogy meghaljon helyettünk. Jézus a mi bűneinkért fizetett. Rajzolj egy fekete kört a kereszt közepére annak ábrázolásaként, hogy Jézus felvitte a bűnünket a keresztre!
Egy másik bibliai rész azt mondja, hogy „Krisztus meghalt a bűneinkért… Eltemették… Feltámadt a harmadik napon, ahogy meg volt írva… Megjelent Péternek, majd a tizenkét tanítványnak. Ezután megjelent több mint ötszáz embernek.” (1Kor 15:3-6) Jézus meghalt értünk, de feltámadt és újra él! Azonban pusztán ennek az információnak az ismerete nem elég ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk Istennel. El kell fogadnunk Jézus Krisztust, mint Megváltónkat és Urunkat. Rajzold le a már ismert két koncentrikus kört a kereszt tetejéhez! Ne satírozd be őket, hiszen Jézus magára vette a bűnünket!
A Biblia szerint „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében” (Jn 1:12) Tehát létrejön egy új kapcsolat. A lelkünk újjászületik. (Vö. Jn 3:1-8) Egy új családba születünk bele, Isten családjába. Rajzolj egy kétvégű nyilat Isten és a jobb oldali koncentrikus körök közé! Írd a nyíl fölé, hogy „helyreállt” – helyreállt a kapcsolatunk Istennel!
A Biblia elmondja azt is, hogy „kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2:8-9) A bűneink bocsánatát ingyenes ajándékként – más szóval kegyelemből – kaptuk Istentől. Úgy fogadhatjuk el ezt az ajándékot, ha hiszünk abban, amit Jézus tett, és nem a saját jó cselekedeteinkben bízunk. Isten a kezében tart egy ajándékot, amiért ő nagyon drága árat fizetett, és felajánlja neked. Viszont mindaddig nem lesz a tiéd, amíg el nem fogadod. (Egy ötlet: Csinálj úgy, mintha egy ajándék lenne a kezedben és nyújtanád a beszélgetőpartnered felé… esetleg rajzolj egy ajándékcsomagot a kereszt lábához!)
Amint látod, döntés előtt állunk: Jézus ezt így fogalmazza meg: „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz…” (Jel 3:20) Rajzolj egy elágazó nyilat a kereszt aljához! Egyik ága a kereszten felfelé, a másik ága vízszintesen jobbra mutasson. Ez azt a döntést szimbolizálja, hogy átmegyünk-e a hídon a felső vonalra vagy sem.
Függetlenül attól, hogy elfogadjuk-e ezt az ajándékot vagy sem, egy dolog biztos. Egyszer meg fogunk halni. Rajzolj egy függőleges szaggatott vonalat a kereszttől jobbra annak ábrázolásaként, hogy mindenki számára véget ér az élet valamikor! Írd fel, hogy „A testünk halála”!
Ha úgy döntöttünk, hogy Jézusban hiszünk/bízunk, akkor annak ellenére, hogy a testünk meghal, a lelkünk örökké fog élni Istennel. Ez a mennyország. Rajzolj két koncentrikus kört a jobb felső sarokba, és a külső kört satírozd, be annak illusztrálására, hogy a test meghalt! Írd alá, hogy „mennyország”!
Ha viszont a saját erőnkből akartunk „elég jók lenni”, és visszautasítottuk Isten ajándékát, Jézus halálát a bűneinkért, akkor nem csak a testünk hal meg, de a lelkünk is. Talán emlékszel, az előbb azt mondtam, hogy a bűn zsoldja halál. De itt ahelyett, hogy Jézus fizetné ki ezt helyettünk, mi szenvedjük el a büntetést, és örökké el leszünk szakítva Istentől. Ez a pokol. Rajzolj két koncentrikus kört a jobb alsó sarokba, és satírozd be mind a kettőt! Írd alá, hogy „pokol”!
Összefoglalva, Jézust elfogadni azt jelenti, hogy többé nem önmagunkban bízunk, hanem Istenhez fordulva Jézusban bízunk, hogy jöjjjön be az életünkbe és bocsássa meg a bűneinket. Ez nem csak egy érzelmi élmény, hanem egy hitbeli, akarati döntés. Ha valaki az alsó vonalon van, (mutass rá az alsó vonalra) akkor az ő életében nincs bent Jézus. Ha viszont valaki a felső vonalon van, (mutass rá a felső vonalra) akkor az ő életében benne van Jézus. Ez az általam ismert legvilágosabb leírása a kereszténység lényegének. Szerinted te melyik vonalon vagy rajta? És hol szeretnél lenni? ………..Ha szeretnéd, hogy Jézus bejöjjön az életedbe, a hitedet akár most rögtön kifejezheted egy imádságban. Fontos tudni, hogy Istent nem annyira a konkrét szavak érdeklik, hanem a szívedben lévő szándék.
Imádkozhatsz pl. valami ilyesmit: „Úr Jézus, szeretnélek megismerni Téged. Köszönöm, hogy meghaltál a kereszten a bűneimért. Kinyitom az életem ajtaját, és elfogadlak Téged, mint Megváltómat és Uramat. Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet, és örök életet adtál nekem. Vedd át az életem irányítását, és tégy olyanná, amilyen akarod, hogy legyek.”

Ha ez az imádság kifejezi a szíved vágyát, akkor mondd el Istennek! Jézus be fog jönni az életedbe, ahogy megígérte, és személyes kapcsolatba kerülsz Istennel.
%d bloggers like this: